Tobulėjimas

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas

Projektas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0035 „Įmonės darbuotojų dalykinių kompetencijų ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

AB „Kelių priežiūra“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimą darbo vietoje. Projekto įgyvendinimo metu bus tobulinamos inžinierių ir techninių darbuotojų, kelio darbininkų ir mašinų operatorių kompetencijos vykdant skirtingų krypčių neformalaus ugdymo mokymus darbo vietoje.

Projekto įgyvendinimo metu į kvalifikacijos tobulinimo mokymus planuojama įtraukti dvi tikslines grupes, kurioms bus organizuojami mokymai darbo vietoje, apimantys šias temas: kelių tiesybos ir statybos projektų valdymas, naujų technologijų ir inovacijų kelių statyboje diegimas, kelių priežiūra, statybos darbai, naudojimasis kelių priežiūros įranga, ekonominis vairavimas.

Įgyvendintos mokymų programos įgalins įmonės darbuotojus patobulinti jau turimas kvalifikacijas ir praplėsti kompetencijas. Planuojama, jog į projekto veiklas įsitrauks 914 įmonės darbuotojų.

Įgyvendinus projektą tikimasi, kad bus sumažinta AB „Kelių priežiūra“ darbuotojų kvalifikacijos netolygumo problema ir užtikrintas efektyvus įgytų žinių panaudojimas praktiniuose užsiėmimuose. Įgytos kompetencijos bus naudojamos tiesioginėje darbo vietoje ir skatins darbuotojų darbo našumo didėjimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-12-21

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-12-21

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo informacijos centras

Skyrius dirba 24/7

Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose:
kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus ir kt.,
vairuotojai gali pranešti trumpuoju tel. nr.

trumpojo tel. nr. kaina 0,09 Eur/min.
Kiti tel. nr.: +370 5 232 9600, +370 615 49300