Bendradarbiavimas

Programų projektai

Bendrovė šiuo metu įgyvendina projektą, nukreiptą į nuolatinį darbuotojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimą darbo vietoje. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.


Atsižvelgdama į klimato kaitą, bendrovė siekia prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio sumažinimą, todėl savo transporto parką pildo elektromobiliais. Projektas Nr. KK-AM-EJ01-0029 Senų automobilių keitimas į ekologiškas transporto priemones AB „Kelių priežiūra" veikloje” įgyvendintas panaudojant Klimato kaitos programos lėšas.

 

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo informacijos centras

Skyrius dirba 24/7

Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose:
kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus ir kt.,
vairuotojai gali pranešti trumpuoju tel. nr.

trumpojo tel. nr. kaina 0,09 Eur/min.
Kiti tel. nr.: +370 5 232 9600, +370 615 49300