Bendradarbiavimas

Suinteresuotos šalys

Vykdydama savo veiklą bendrovė siekia plėtoti skaidrų ir konstruktyvų dialogą su suinteresuotomis šalimis.

Darnos kontekste išskiriame šias svarbiausias tikslines grupes:


Akcininko teises įgyvendinanti institucija

Bendrovė kuria pasitikėjimu ir konstruktyviu dialogu grįstą santykį su akcininku. Laiku teikiamos ataskaitos, informuojama apie sprendimus ir svarbius įvykius, rengiami pristatymai. Laikomasi aukštų įmonės valdymo ir skaidrumo standartų.


Darbuotojai

Bendrovė nuolat skiria dėmesio geroms darbo sąlygoms užtikrinti. Kuriama sąžininga, pasitikėjimu grįsta atmosfera, tvirta vidinė bendrovės kultūra, konstruktyvus vadovybės ir darbuotojų dialogas, skatinamas ir tiriamas darbuotojų įsitraukimas, sudaromos galimybės tiesiogiai bei anonimiškai išsakyti nusiskundimus, siūlyti idėjas. Užtikrinamas darbuotojų atstovavimas per profesines sąjungas ir darbo tarybą.


Klientai

Bendrovė skiria didelį dėmesį  teikiamų paslaugų, darbų ir produktų kokybės užtikrinimui. Sau keliame didesnius kokybės reikalavimas nei reikalauja užsakovas. Kuriamas sąžiningas santykis su klientais, taikant bendrovės etikos kodeksą, orientuojamės į operatyvumą, aiškumą ir skaidrumą. Palaikomas nuolatinis dialogas su savivaldybėmis ir seniūnijomis.  Vertiname gaunamą grįžtamąjį ryšį iš klientų ir taikome priemones paslaugoms tobulinti.


Eismo dalyviai

Bendrovė palaiko nuolatinį ryšį su eismo dalyviais eismo saugumo ir vairavimo kultūros klausimais: orientuojamasi į edukacines ir švietimo priemones. Operatyviai reaguojama į skundus ir taikomos priemonės veiklai tobulinti.


Už aplinkos apsaugą atsakingos institucijos ir aplinkosaugos bendruomenės

Bendrovė kuria atvirą ryšį su atsakingomis institucijomis ir įvairiomis bendruomenėmis, informuoja jas apie vykdomą veiklą, kuri gali turėti įtakos aplinkai. Operatyviai reaguojama į skundus ir taikomos priemonės veiklos tobulinimui.


Ūkininkai

Bendrovė kuria atvirą ryšį su žemės ūkio bendruomenėmis, informuoja jas apie vykdomą veiklą. Operatyviai reaguojama į skundus ir taikomos priemonės veiklos tobulinimui.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo informacijos centras

Skyrius dirba 24/7

Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose:
kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus ir kt.,
vairuotojai gali pranešti trumpuoju tel. nr.

trumpojo tel. nr. kaina 0,09 Eur/min.
Kiti tel. nr.: +370 5 232 9600, +370 615 49300