Atsakomybė

CO2 emisijų mažinimas

Bendrovė supranta klimato kaitos poveikį ir siekia prisidėti prie klimato kaitos sušvelninimo. 

2021 m. bendrovės strateginiame plane numatytas tikslas - mažinti bendrovės ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir matuoti bei mažinti CO2 pėdsaką.

2021 m. pradžioje sudaryta speciali darbo grupė ir pradėtas rengti išsamus veiksmų planas CO2 emisijų matavimo, rodiklių nustatymo, duomenų rinkimo klausimais.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo informacijos centras

Skyrius dirba 24/7

Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose:
kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus ir kt.,
vairuotojai gali pranešti trumpuoju tel. nr.

trumpojo tel. nr. kaina 0,09 Eur/min.
Kiti tel. nr.: +370 5 232 9600, +370 615 49300