Kilometru priekyje

Darnumas

Bendrovės požiūris į darnumą remiasi „Kilometru priekyje“ filosofija. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną dirbame taip, kad pralenktume gamtos stichiją – sniegą, audras, plikledį bei kitas kliūtis. 

Bendrovėje kuriama kultūra, kurioje:

  • darbuotojų sveikata ir sauga yra vienas iš svarbiausių tikslų;
  • skatinamas darbuotojų įsitraukimas ir kuriama efektyviam darbui palanki darbo atmosfera;
  • siekiama sumažinti bendrovės poveikį aplinkai.

Bendrovė savo veiklą grindžia pasaulinėmis darnaus vystymosi ir tvarumo praktikomis, socialinės atsakomybės gairėmis, Jungtinių Tautų inicijuotais „Pasaulinio susitarimo“ principais, Darnaus vystymosi tikslais.


Darnūs bendrovės valdymo principai yra neatsiejama ir integrali bendrovės ilgalaikės strategijos dalis, realizuojama per ekonominio poveikio, socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos sritis.

Bendrovė remiasi šiais atsakingos veiklos principais:

  • Skaidrumas – savo veiklą grindžiame atsakomybe bei nuline tolerancija korupcijai;
  • Pagarba – dėmesingumas darbuotojų žmogaus ir darbo teisėms;
  • Socialinė atsakomybė – priemonių, kuriančių ilgalaikę vertę bendrovės viduje ir visuomenei taikymas;
  • Poveikio aplinkai mažinimas – prevencinių priemonių aplinkos tausojimui diegimas ir jų poveikio užtikrinimas;
  • Sąžininga atskaitomybė – vykdomas savanoriškas bendrovės veiklos rezultatų viešinimas visuomenei ir suinteresuotoms grupėms. 

Darnios ir atsakingos veiklos principai bendrovėje įgyvendinami vadovaujantis bendrovės Darnumo politikoje išskirtais įsipareigojimais. 

Bendrovėje  įsteigtos dvi tikslinės pareigybės, skirtos darnios veiklos tikslams įgyvendinti. Bendrovėje dirba aplinkos apsaugos specialistė, atsakinga už aplinkos apsaugos procesų užtikrinimą ir aplinkosauginių priemonių įgyvendinimą, irdarnios veiklos projektų vadovė, atsakinga už Darnumo politikos įgyvendinimą bei darnios veiklos priemones.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo informacijos centras

Skyrius dirba 24/7

Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose:
kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus ir kt.,
vairuotojai gali pranešti trumpuoju tel. nr.

trumpojo tel. nr. kaina 0,09 Eur/min.
Kiti tel. nr.: +370 5 232 9600, +370 615 49300