Karjerų

74

Medžiagų gavyba

Įmonei suteiktas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimas naudoti žemės gelmių išteklius 74-iuose smėlio ir žvyro karjeruose. Bendras šių karjerų plotas viršija 1000 ha. Per metus juose išgaunama per 500 000 m³ birių medžiagų, kurių pagrindą sudaro smėlis ir žvyras.

Ateityje pagrindiniuose regionų karjeruose numatyta vystyti karjerų bazes, turinčias mobilias komandas, galinčias dirbti tam tikrą laiką ir kituose karjeruose paruošti reikalingas medžiagas. Svarstomos galimybės įkurti bazes Venecijos, Zubelių, Palazdijo, Kazimieravo, Mikališkių, Kalnėnų, Uoginių, Tauragnų ar Andriūnų karjeruose.
Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)