Prevencija

(8 37) 788 000

Pasitikėjimo linija

(8 377) 88 000 skaidrumas@keliuprieziura.lt

Įmonė siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais. Pasitikėjimo linija yra atvira tiek darbuotojams, tiek bet kuriems fiziniams ar juridiniams asmenims. 

Atsakingas darbuotojas gautus pranešimus nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, registruoja Pasitikėjimo linija gautų pranešimų registre, perkelia ir saugo tam skirtoje tinklinio disko direktorijoje. Atsakingas darbuotojas apie gautą pranešimą nedelsiant informuoja Įmonės Saugos ir prevencijos skyriaus vadovą, kuris priima sprendimą dėl būtinų veiksmų, reikalingų pranešime nurodytoms aplinkybėms/informacijai patikrinti. Atsakymas į pateiktą pranešimą rengiamas, jeigu asmuo pranešime nurodo savo kontaktinius duomenis, kuriais galima pateikti atsakymą, ir jei asmuo pranešime nurodė pageidavimą informuoti jį apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus. Atsakymai į pranešimus siunčiami tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas pranešimas, nebent asmuo pranešime nurodė, kad informaciją pageidauja gauti kitu būdu arba tokiu, kokiu pagal asmens pateiktus duomenis įmanoma išsiųsti atsakymą.

Pasitikėjimo linijos pranešimai, Pranešėjų tapatybės ir kontaktai bei kiti su pranešimu susiję duomenys laikomi konfidencialiais ir atskleistini tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. 

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)