Bendradarbiavimas

Viešųjų funkcijų perdavimas

Viešųjų funkcijų perdavimas

Primename, kad VĮ „Kelių priežiūra“ funkcijos, susijusios su viešosiomis paslaugomis (eismo ribojimo leidimai ir kontrolė, projektų derinimai, įvairių sutarčių rengimas, švietėjiškos veiklos organizavimas bei kt.), perduotos valstybinių kelių savininkei – Lietuvos automobilių kelių direkcijai.

Funkcija

Atsakingas skyrius, derinimo tvarka

1. Išduoti teritorijų planavimo sąlygas, derinti parengtus projektus

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Donatas Munščinskas, el. p. donatas.munscinskas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Per TPDRIS

2. Inžinerinių komunikacijų klojimo ir iškėlimo projektų derinimas, sutarčių pasirašymas

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Povilas Ališauskas, el. p.povilas.alisauskas@lakd.lt ir Remigijus Dukštas, el. p. remigijus.dukstas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Prašymas (lydraštis) su sklypo kadastriniais matavimais arba detaliuoju planu  ir projektas bei sutartis teikiami bendruoju el. paštu lakd@lakd.lt

3. Nuovažų projektų derinimas, sutarčių pasirašymas

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Povilas Ališauskas, el. p. povilas.alisauskas@lakd.lt ir Remigijus Dukštas, el. p. remigijus.dukstas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Prašymas (lydraštis) su sklypo kadastriniais matavimais arba detaliuoju planu  ir projektas bei sutartis teikiami bendruoju el. paštu lakd@lakd.lt

4. Dalyvauti savivaldybių nuolatinių statybos komisijų ir (arba) teritorijų planavimo komisijų darbe

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Donatas Munščinska, el. p. donatas.munscinskas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Kvietimai siunčiami el. paštu donatas.munscinskas@lakd.lt

5. Dalyvavimas objektų statybos užbaigimo komisijų darbe

Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius (Marius Čereška, el. p. marius.cereska@lakd.lt)

6. Leidimų vykdyti darbus ir riboti eismą išdavimas

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų priežiūros skyrius (Raimundas Indrulėnas, el. p.  raimundas.indrulenas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Prašymas (lydraštis) ir kiti dokumentai teikiami el. paštu leidimai.(regionas)@lakd.lt 
(pvz., leidimai.kaunas@lakd.lt)

7. Švietėjiškos veiklos organizavimas

Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyrius (Eglė Nemanytė, el. p. egle.nemanyte@lakd.lt)

8. Dalyvauti savivaldybių saugaus eismo komisijose

Derinimo tvarka:
Savivaldybės raštu el. paštu lakd@lakd.lt pateikia komisijos protokolą (su argumentais tam tikroms saugaus eismo inžinerinėms priemonėms įrengti), LAKD vertina ir raštu pateikia pastabas


LAKD perims šias funkcijas iš VĮ „Kelių priežiūra“ nuo 2018-07-01 

Funkcija

Atsakingas skyrius, derinimo tvarka

9. Išduoti reikalavimus bei derinti žemėtvarkos planavimo dokumentus

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Donatas Munščinskas, el. p. donatas.munscinskas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Per ŽPDRIS

10. Derinti kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektus, kadastro duomenų bylas, planus bei dalyvauti sklypų kadastriniuose matavimuose

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Tadas Urbanavičius, el. p. tadas.urbanavicius@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Prašymas (lydraštis) ir plano projektas teikiami bendruoju el. paštu lakd@lakd.lt arba per NŽT

11. Dalyvauti NŽT ir VĮ Registrų centre derinant dokumentus dėl nekilnojamų daiktų ir daiktinių teisių registracijos

Valstybės turto skyrius (Dainius Miškinis, el. p. dainius.miskins@lakd.lt)

12. Išduoti specialius reikalavimus ar prisijungimo sąlygas, derinti parengtus projektus (Vilniaus ir Klaipėdos regionuose)

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Povilas Ališauskas, el. p. povilas.alisauskas@lakd.lt ir Remigijus Dukštas, el. p. remigijus.dukstas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Laisvos formos prašymas su teritorijų ar žemėtvarkos planu bei projektas teikiami bendruoju el. paštu lakd@lakd.lt

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)