Bendradarbiavimas

Pasirašyta Kolektyvinė sutartis

Pasirašyta Kolektyvinė sutartis

Gruodžio 15 d. buvo pasirašyta Kolektyvinė sutartis su jungtinę atstovybę sudariusiomis trimis profesinėmis sąjungomis:

  • Profesinė sąjunga „Solidarumas“;
  • Marijampolės profesinė sąjunga;
  • Vakarų regiono darbuotojų profesinė sąjunga.

Kolektyvinė sutartis yra geranoriškas susitarimas bendradarbiauti sprendžiant su darbuotojais ir jų darbo sąlygomis susijusius klausimus. Ši sutartis galios dvejus metus su galimybe pratęsti dar dvejiems.

Sutartis įsigalios tik tada, kai jai pritars daugiau nei 50 proc. darbuotojų

Svarbu atkreipti dėmesį, kad sutartyje numatytos sąlygos galios visiems darbuotojams, nesvarbu, ar jie priklauso profesinei sąjungai, ar ne.

Už sutarties pristatymą ir viešinimą padalinyje yra atsakingas padalinio vadovas arba paskirtas profesinės sąjungos narys.

Džiugu, kad po ilgo šalių dialogo pavyko pasiekti susitarimą. Svarbu turėti bendrą tikslą vieningai atstovauti darbuotojų interesus ir žengti ta pačia kryptimi.

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)