Bendradarbiavimas

Parduodamas materialus turtas

Parduodamas materialus turtas

VĮ „Kelių priežiūra“ skelbia nusidėvėjusio nereikalingo ir netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo turto išpardavimo viešuosius aukcionus.

Aukcionai vyks nuo 2018 m. spalio 10 iki spalio 24 d. (imtinai).

Pradžia 10 val. Automagistralės, Rytų, Šiaurės rytų, Šiaurės vakarų, Vakarų ir Centro regionų administracinių pastatų pasitarimų patalpose.

Neparduoto turto pakartotiniai aukcionai vyks tais pačiais adresais nuo 2018 m. spalio 24 iki lapkričio 5 d. Pradžia 10 val.

Parduodamo turto sąrašai, pradinės pardavimo kainos bei aukciono sąlygos pateiktos žemiau esančiuose dokumentuose.

Taisyklės
Elektroninių aukcionų tvarkos aprašas
Skelbimas
Automagistralės regiono sąrašas
Centro regiono sąrašas
Rytų regiono sąrašas
Šiaurės rytų regiono sąrašas
Šiaurės vakarų regiono sąrašas
Vakarų regiono sąrašas

Antrojo aukciono sąrašai
Centro regiono sąrašas

Automagistralės regiono sąrašas

Rytų regiono sąrašas
Šiaurės rytų regiono sąrašas
Šiaurės vakarų regiono sąrašas
Vakarų regiono sąrašas

Nereikalingų arba netinkamų naudoti, ilgalaikio materialinio turto, parduodamo informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt, sąrašas

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)