Bendradarbiavimas

Parduodamas materialus turtas

Parduodamas materialus turtas

AB „Kelių priežiūra“ skelbia nusidėvėjusio nereikalingo ir netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo turto išpardavimo viešuosius aukcionus.

Parduodamo turto sąrašai, pradinės pardavimo kainos bei aukciono sąlygos pateiktos žemiau esančiuose dokumentuose.

Taisyklės
Elektroninių aukcionų tvarkos aprašas
Skelbimas
Automagistralės, centro, rytų ir šiaurės rytų regionų antro aukciono sąrašas
Šiaurės vakarų ir vakarų regionų antrojo aukciono sąrašas

Nereikalingų arba netinkamų naudoti, ilgalaikio materialinio turto, parduodamo informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt, sąrašas

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)