Atsakomybė

Valdymo struktūra

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Valstybei priklauso 100 % bendrovės akcijų. AB „Kelių priežiūra“ yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro: įmonės valdyba (4 nepriklausomi nariai, 1 tarnautojas) ir vienasmenis valdymo organas – įmonės generalinis direktorius.


 

Vygantas Sliesoraitis

Vygantas Sliesoraitis

Valdybos pirmininkas
Egidijus Vaišvilas

Egidijus Vaišvilas

Nepriklausomas valdybos narys
Darius Kuliešius

Darius Kuliešius

Valdybos narys
prof., dr. Audrius Vaitkus

prof., dr. Audrius Vaitkus

Nepriklausomas valdybos narys
Lijana Geštautaitė

Lijana Geštautaitė

Nepriklausoma valdybos narė
Darius Zalieckas

Darius Zalieckas

Generalinis direktorius (l.e.p.)Valdymo struktūra

Daugiau apie įmonę

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)