Atsakomybė

Valdymo struktūra

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Valstybei priklauso 100 % bendrovės akcijų. AB „Kelių priežiūra“ yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro: bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įmonės generalinis direktorius.

Bendrovės valdyba atlieka ir atlygio komiteto funkcijas.Valdyba

Vygantas Sliesoraitis

Vygantas Sliesoraitis

Valdybos pirmininkas (nepriklausomas narys)
Egidijus Vaišvilas

Egidijus Vaišvilas

Nepriklausomas valdybos narys
prof., dr. Audrius Vaitkus

prof., dr. Audrius Vaitkus

Nepriklausomas valdybos narys
Henryk Surovič

Henryk Surovič

Valdybos narys, SUMIN vyr. patarėjas
Rolandas Rutėnas

Rolandas Rutėnas

Generalinis direktorius

Audito komitetas

 

Artūras Zdanavičius

Artūras Zdanavičius

Komiteto pirmininkas (nepriklausomas narys)
Egidijus Vaišvilas

Egidijus Vaišvilas

Nepriklausomas komiteto narys


Bendrovės struktūra

 

 

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)