Kokybė

Apie AB „Kelių priežiūra"

MŪSŲ MISIJA

Būdami stipria, didelę profesinę patirtį turinčia kelių priežiūros bendrove, suprasdami klientų ir visuomenės lūkesčius bei veikdami rinkos sąlygomis, užtikriname tinkamą kelių priežiūrą ir nuosekliai vystome kitas su transporto infrastruktūros statyba bei priežiūra susijusias veiklas.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

  • KLIENTAMS: profesionaliai veikdami visoje Lietuvoje patikimai atlikti kelių priežiūros ir statybos darbus;

  • VISUOMENEI: veikdami darniai prisidėti prie saugios kelionės;

  • AKCININKAMS: nuolatos tobulėdami ir diegdami inovacijas didinti įmonės vertę;

  • DARBUOTOJAMS: bendraudami ir dalindamiesi patirtimi būti vieninga komanda.

MŪSŲ VIZIJA – būti profesionalumo, efektyvumo ir modernios vadybos pavyzdžiu bei lyderiais kelių infrastruktūros srityje.


AB „Kelių priežiūra“ įkurta 2017 m. lapkričio mėn., sujungus 10 regioninės kelių priežiūros įmonių ir VĮ „Automagistralė“. „Kelių priežiūra“ perėmė sujungtų įmonių darbuotojus, turtą, teises, pareigas ir kt.

Įmonė prižiūri ir tvarko virš 21000 km valstybinės reikšmės kelių (magistralinių, krašto ir rajoninių), turi daugiau kaip 2400 specializuoto transporto ir technikos priemonių.

Įmonė vienija per 2400 savo srities specialistų visoje Lietuvoje, kurie žiemą valo sniegą, barsto kelius, pavasarį-rudenį tvarko kelio ženklus, griovius, kelių sankasas, atnaujina susidėvėjusias kelių dangas, profiliuoja/greideriuoja žvyrkelius, prižiūri pakelės statinius, želdinius ir kt. Siekiame veikti efektyviai, užtikrinti saugumą kelyje, kelių priežiūrą organizuoti nuosekliai visame Lietuvos kelių tinkle, savo veiklą vykdyti pagal aukščiausius skaidrumo, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, diegti modernias technologijas.

„Kelių priežiūra“ tiesiogiai atskaitinga Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijai.

Veiklos tikslai apibrėžiami valstybės lūkesčių laiške. 

Parama vadovybės sprendimu bus teikiama įmonės Valdybai patvirtinus Paramos taisykles.


AB „Kelių priežiūra“ įstatai

AB „Kelių priežiūra“ etikos kodeksas

Raštas dėl valstybės lūkesčių AB „Kelių priežiūra“

Specialieji įsipareigojimai (remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1395 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo“)


Politika

Asmens duomenų apsaugos politika

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos politika

AB „Kelių priežiūra“ rizikų valdymo politika

Atlygio politika

Antikorupcijos politika

Darnumo politika

Apskaitos politika

Pirkimų politika

Nekilnojamo turto politika

Komunikacijos politika

Lygių galimybių politikaSertifikatai

Vadybos sistemos sertifikatas ISO 45001:2018

Vadybos sistemos sertifikatas ISO 9001:2015

Vadybos sistemos sertifikatas ISO 14001:2015

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)