Komunikacija

(8 37) 788 004

STT analizė leidžia kryptingai judėti teisinga linkme

Atsižvelgdama į žiniasklaidoje paskelbtą informaciją, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai išanalizavo AB „Kelių priežiūra“ korupcijos rizikas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir nustatė skaidrumo trūkumą, bendrovė atkreipia dėmesį, kad šis tyrimas buvo planuotas. AB „Kelių priežiūra“ vadovybė sutinka su identifikuotais trūkumais ir dės visas pastangas juos ištaisytų. Tačiau tuo pačiu atkreipia dėmesį, kad per pastaruosius 2 metus organizacijoje įgyvendinta daug gerąsias verslo vadybos praktikas atitinkančių priemonių, kurios reikšmingai padidino veiklos skaidrumą ir sumažino rizikas.

STT tyrimo pagrindas ir apimtis

Korupcijos rizikos analizę STT atliko pasinaudojusi Susisiekimo ministerijos vykdyto vidaus audito 2017 m. ir 2018 m. ataskaitomis, ji apėmė 2016-2018 m. laikotarpį. Ataskaitose taip pat buvo aprašyti reikšmingi pastebėjimai dėl vidaus kontrolės įvairiose bendrovės ir iki apjungimo veikusių valstybės regiono kelių įmonių srityse: viešųjų pirkimų, rangos darbų, paslaugų ir kt.

„Kelių priežiūros“ vadovybė palaikė Susisiekimo ministerijos vykdytą iniciatyvą, kad būtų eliminuoti procesų trūkumai ir užtikrintas bendrovės efektyvumas, skaidrumas, kuris yra vienas iš prioritetinių kelių priežiūros reformos tikslų. Skaidri veikla pabrėžiama ir akcininko lūkesčių laiške – gairėse bendrovės veiklai.

Bendrovės įgyvendintos prevencinės priemonės

2017 m. lapkritį įvykdžius reformą (sujungus 11 regioninių kelių priežiūros įmonių į AB „Kelių priežiūra“) didelis dėmesys buvo skiriamas antikorupcijai ir veiklos skaidrinimui: atliekami vidaus auditai, teikiamos ataskaitos Susisiekimo ministerijai, sukurtas Prevencijos skyrius, įdiegta Pasitikėjimo linija, nuolat bendradarbiaujama su Viešųjų pirkimų tarnyba, nustatytas Vidaus audito skyriaus tiesioginis pavaldumas ir atskaitomybė valdybai, vykdoma nuolatinė edukacija darbuotojams ir kt. Bendrovė yra gavusi Susisiekimo ministerijos apdovanojimą už geriausią 2018 m. susisiekimo sektoriaus antikorupcinę iniciatyvą.

Šiuo metu bendrovėje yra patvirtintos politikos ir procedūros, kurios nustato aiškius dalyvavimo viešuosiuose konkursuose kriterijus ir sutampa su daugeliu STT rekomendacijų. Patvirtinta:

  • antikorupcijos politika;
  • socialinės atsakomybės (darnumo) politika;
  • rangos darbų organizavimo, vykdymo, kontrolės ir aktavimo procedūros;
  • komercinių pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūra;
  • technikos ir mechanizmų paslaugų teikimo procedūra.

Efektyvų bendrovės procesą, sąžiningą veiklą užtikrina ir valdybos nariai. Valdyba atstovauja akcininkų interesams, siekia tobulinti bendrovės valdymą, atskaitomybę ir finansinius rodiklius. Ji ne tik tvirtina veiklos politikas, bet ir nuolat analizuoja jų vykdymą.

Neabejojama, kad patvirtintos ir įgyvendintos priemonės, vadovybės, valdybos ir akcininko bendras darbas toliau stiprins skaidrumo politiką bendrovėje, nuosekliai vykdomi veiksmai leis efektyviau valdyti korupcijos rizikas.

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)