Komunikacija

(8 37) 788 004

Reformos procesas tęsiasi: viešųjų paslaugų funkcijos iš „Kelių priežiūros“ pereina LAKD

Reformos procesas tęsiasi: viešųjų paslaugų funkcijos iš „Kelių priežiūros“ pereina LAKD

VĮ „Kelių priežiūra“ funkcijos, susijusios su viešosiomis paslaugomis, kaip valstybinių kelių savininkei pereina Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD). Šiuo procesu siekiama efektyvaus valdymo modelio – viešosios paslaugos bus vykdomos ir valdomos centralizuotai.

„Siekiant valstybės įmones valdyti efektyviau, tęsiami reorganizacijos procesai. Esame įpareigoti ir tikslingai siekiame įgyvendinti Susisiekimo ministerijos keliamus lūkesčius: vienas iš jų – veiklos efektyvumo didinimas. 2017 metais per 10 mėnesių mūsų įmonės padaliniai atliko virš 12 tūkst. įvairių derinimų ir sąlygų išdavimų. Perdavę šias funkcijas LAKD, galėsime resursus skirti tiesioginei veiklai – kelių priežiūrai – ir gerinti atliekamų darbų kokybę, efektyvinti įmonės valdymą. Viešąsias paslaugas, susijusias su valstybės kelių priežiūra, LAKD vykdys centralizuotai“, – tikina VĮ „Kelių priežiūra vadovas Darius Aleknavičius.

LAKD organizuoja ir koordinuoja valstybės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą. Pagal sutartį su LAKD VĮ „Kelių priežiūra“ atlieka kelių priežiūros darbus. Nuo 2018 m. sausio 1 d.  LAKD tampa atsakinga už anksčiau vykdytas VĮ „Kelių priežiūros“ funkcijas, t.y. už sutartis dėl inžinerinių komunikacijų klojimo ir iškėlimo prižiūrimuose valstybinės reikšmės keliuose, eismo ribojimo leidimus ir kontrolę vykdyti darbus prižiūrimų valstybinės reikšmės kelių juostoje, švietėjiškos veiklos organizavimą ir kt. Galutinai visos funkcijos pereis iki 2018 m birželio 30 d.


 Nr.


  Funkcija


  Atsakinga institucija

1 Išduoti planavimo sąlygas teritorijų planavimo prie prižiūrimų valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių ir jų apsaugos zonose dokumentams rengti ir derinti parengtus teritorijų planavimo dokumentus Kelių direkcija, Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius
2 Pasirašyti sutartis dėl inžinerinių komunikacijų klojimo ir iškėlimo prižiūrimuose valstybinės reikšmės keliuose ir jų apsaugos zonose, jas registruoti ir tvarkyti tokių sutarčių registrą Kelių direkcija, Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius
3 Pasirašyti sutartis dėl nuovažų nuo šios įmonės prižiūrimų valstybinės reikšmės kelių įrengimo bei registruoti ir tvarkyti tokių sutarčių registrą Kelių direkcija, Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius
4 Dalyvauti prižiūrimų valstybinės reikšmės kelių įrengtų, pastatytų, rekonstruotų objektų statybos užbaigimo komisijų darbe Kelių direkcija, Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius
5 Dalyvauti savivaldybių nuolatinių statybos komisijų ir (arba) teritorijų planavimo komisijų darbe Kelių direkcija, Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius
6 Išduoti ir kontroliuoti leidimus riboti eismą ir vykdyti darbus prižiūrimų valstybinės reikšmės kelių juostoje bei apsaugos zonoje, pasirašyti statybvietės ir statybvietėje esančio turto priėmimo ir perdavimo aktus, suteikti statybvietės ir jos prieigų valdymo teises Kelių direkcija, Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų priežiūros skyrius
7 Organizuoti ir koordinuoti švietėjišką veiklą regioniniame lygmenyje Kelių direkcija, Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyrius
8 Teikti išankstinius pranešimus Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams padaliniams apie statybos pradžią jų prižiūrimuose kelių ruožuose Kelių direkcija, Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius
9 Išduoti reikalavimus žemėtvarkos planavimo prižiūrimų valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių ir jų apsaugos zonose dokumentams rengti ir derinti parengtus žemėtvarkos planavimo dokumentus Iki 2018 m. birželio 30 d. atliks VĮ „Kelių priežiūra“ (pagal įgaliojimą). Vėliau Kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius
10 Derinti kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektus prižiūrimų valstybinės reikšmės kelių ir jų apsaugos zonose Iki 2018 m. birželio 30 d. atliks VĮ „Kelių priežiūra“ (pagal įgaliojimą). Vėliau Kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius
11 Dalyvauti prižiūrimų valstybinės reikšmės kelių ar jų apsaugos zonoje suformuotų ar formuojamų žemės sklypų kadastriniuose matavimuose ir (arba) derinti žemės sklypų kadastro duomenų bylas ir (arba) žemės sklypų planus Iki 2018 m. birželio 30 d. atliks VĮ „Kelių priežiūra“ (pagal įgaliojimą). Vėliau Kelių direkcija Valstybės turto skyrius
12 Pateikti prašymus (per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“) išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) arba rekonstruoti statinį (-ius), pritarti statinio projektui, gauti ir įregistruoti statybos užbaigimo aktą, patvirtinti arba užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą, skelbti pranešimus apie statybos pradžią rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą Iki 2018 m. birželio 30 d. atliks VĮ „Kelių priežiūra“ (pagal įgaliojimą). Vėliau Kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius
13 Dalyvauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose skyriuose ir VĮ Registrų centre teikiant, pasirašant ir atsiimant dokumentus, reikalingus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir jais disponuojamų nekilnojamųjų daiktų  ir daiktinių teisių į jas teisinei registracijai vykdyti Iki 2018 m. birželio 30 d. VĮ „Kelių priežiūra“ įgyvendins 2016-2017 m. pasirašytų sutarčių su rangovais įsipareigojimus. Naujas sutartis dėl nekilnojamųjų daiktų  (kelių) teisinės registracijos koordinuos Kelių direkcija, Valstybės turto skyrius
14 Civilinės atsakomybės draudiminių įvykių administravimas VĮ „Kelių priežiūra“
15 Išduoti specialiuosius reikalavimus ar prisijungimo sąlygas, kai objektai ir (arba) inžinerinės komunikacijos projektuojami šios įmonės prižiūrimų valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių ir jų apsaugos zonose, derinti parengtus projektus

Nurodytus sąlygų išdavimo ir projektų derinimo darbus LAKD įsipareigojo  perimti palaipsniui tokiu eiliškumu:
a) Telšių, Tauragės, ir Alytaus padaliniuose nuo 2018-01-01
b) Marijampolės ir Utenos padaliniuose nuo 2018-03-01
c) Šiaulių, Panevėžio ir Kauno padaliniuose nuo 2018-05-01
d) Vilniaus ir Klaipėdos padaliniuose nuo 2018-07-01

Nuo š.m. liepos 1 d. šias funkcijas atliks Kelių direkcijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius

Daugiau žiniasklaidai

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)