Bendradarbiavimas

Parduodamas materialus turtas

Parduodamas materialus turtas

AB „Kelių priežiūra“ skelbia nusidėvėjusio nereikalingo ir netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo turto išpardavimo viešuosius aukcionus.

Parduodamo turto sąrašai, pradinės pardavimo kainos bei aukciono sąlygos pateiktos žemiau esančiuose dokumentuose.

Elektroninių aukcionų tvarkos aprašas
Skelbimas


Nereikalingų arba netinkamų naudoti, ilgalaikio materialinio turto, parduodamo informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt, sąrašas

Eismo informavimo centras

Veikia 24/7. Kreiptis dėl kelių priežiūros valstybiniuose keliuose:
barstymas, valymas, kliūtys kelyje ir pan.

arba +370 5 232 9677, +370 615 49300 (kaina 0,09 Eur/min.)